Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola
 • Školní družina
 • Internát
 • Speciálně pedagogické centrum
 • Školní jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace
  Těšínská 41/98
  710 00 Slezská Ostrava

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace
  Těšínská 41/98
  710 00 Slezská Ostrava

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 7:00 - 7:50 hod.
  Pátek: 12:00 - 13:00 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 596 238 035
  Mobilní telefon: +420 734 763 987

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zs-tesinska.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace
  Těšínská 41/98
  710 00 Slezská Ostrava

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  zstesinska@gmail.com
  ZSSO@po-msk.cz
  ps-jeseninova@volny.cz

 • 4.8 Datová schránka

  ep4j4zp

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: -

6. IČO

00601977

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zstesinska@gmail.com

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ep4j4zp

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Těšínská 41/98, 710 00 Slezská Ostrava

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.