Výuka od 14.10.2020

Datum přidání: 14.10.2020 4:59:37

Potvrzujeme, že naše škola vyučuje na dále v prezenčním studiu - beze změn.

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1022

o přijetí krizového opatření

Vláda

I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení.