Aktuality

Co nás ještě čeká

květen 2021 Abylimpiády bohužel v této době online

14.-18.6. 2021 Prodloužený výlet

25.6.2021 Vítání léta


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku ZŠ speciální a přípravného stupně ZŠ speciální bude probíhat:

  • 16.4. 2021 od 8:00 do 15:00

  • osobní přítomnosti dětí ve škole při zápisu je možné se domluvit telefonicky na osobní konzultaci


Přijetí žádosti je třeba si dohodnout na:

email: zstesinska@gmail.com

nebo telefonicky: tel. 730806659, Mgr. Petra Poláčková - zástupkyně ředitel školy

K přihlášce je třeba doložit posouzení školského poradenského zařízení a kopii rodného listu.

V případě zájmu o odklad školní docházky je také třeba doložit potvrzení lékaře.


V případě osobního kontaktu:

  • je nutné použít předepsané ochranné pomůcky

  • pokud zákonný zástupce přišel do kontaktu s osobami s onemocněním COVID 19 nebo je sám nemocen, oznámí tuto skutečnost vedení školy telefonicky, bude domluven náhradní termín zápisu.