O naší škole

      

Naše škola je zřízena podle § 16 školského zákona. Máme dlouholetou zkušenost s výchovou a vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které zajišťuje tým speciálních pedagogů.

Organizace Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

  Zápis do ŽŠ speciální a přípravného stupně ZŠ speciální

bude probíhat v pátek 14.4.2023 od 12:00 do 16:00

K zápisu prosím přineste:


Bylinková babka

V základní škole speciální Těšínská 41/98 v Ostravě se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním 

postižením, více vadami a autismem. Žáci se mohou vzdělávat v přípravném stupni od 5 do 8 let. Zřizovatelem je 

Moravskoslezský kraj. Činnost školy je pestrá, máme zájmové útvary, pořádáme výlety, ozdravné pobyty u nás i v zahraničí. Při škole také funguje internát jehož kapacita je 30 dětí. Kapacita naší školy je 78 žáků. Najdete nás na ulici Těšínská 41/98, Slezská Ostrava. 

Sponzoři školy

OSTRAVA !!!

Nadační fond Veolia

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL  

OZO !!!