Třídy a učitelé

Třída                            Třídní učitelka                                            Asistent pedagoga

0. přípravný stupeň          Mgr. Monika Zádrapová                         Adamčíková Kateřina, Šefránková Milena

I. speciální                       Mgr. Lenhartová Věra                                             
                                        Bc. Ludmila Paláčková

II. speciální                      Mgr. Lucie Zdvihalová                            Matýsková Andrea, Mgr. Ivánková Elena

III. speciální                     Mgr. Marková Lenzová Zdenka              Zientková Lenka
                                        Bc. Hartoš Josef
 
IV. speciální                     Mgr. Slívová Dagmar                              Bezrouková Petra
                                        Bc. Buroňová Jarmila

V.  speciální                    Mgr. Radmila Kubínová                           Kristýna Kludka
                                        Bc. Kunštárová Anita

VI.   speciální                  Mgr. Brusová Petra                                 Vítková Eva

VII.A  rehabilitační           Mgr. Krausová Hana                             
                               
VII. B. rehabilitační          Mgr. Janků Eva                                      

VIII. rehabilitační             Mgr. Rychlá Pavla                                 Bartová Lada, 

IX.  speciální                   Mgr. Aneta Gluchmanová                       Stanovská Jan
                      
IX. B rehabilitační           Mgr. Zdvihalová Lucie,          vyučující Mgr. Petra Poláčková

X.  speciální                   Mgr. David Křivák                                     Lucie Olahová, Švábková Pavlína


            
Ostatní vyučující           Mgr. Josef Hartoš, Mgr. Petra  Poláčková, Bc. Libor Lapka

Družina  
                        
Vedoucí vychovatelka: Jana Chrubasíková
1. oddělení: Jana Chrubasíková
2. oddělení: Porubková Jiřina
3. oddělení: Hartošová Kristýna
4. oddělení: Šefránková Milena
5. oddělení: Kuříková Eva
  


Internát

Vedoucí vychovatel        Bc. Libor Lapka
1. skupina                         Iveta Herzogová
2. skupina                         Bc.  Marcela Růžičková
3. skupina                         Mgr. Aneta Blinková
4. skupina                         Gabriela Riemerová
5. skupina                         Jiřina Maková

Asistent pedagoga: Mgr. Ivánková Elena.

Výchovný poradce: Mgr. Dagmara Slívová
Metodik prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže: Mgr. Petra Brusová

Konzultační hodiny: Pondělí  7,00 - 7,50 h
                                Pátek:  12,00 - 13,00 h