Třídy a učitelé

Třída                            Třídní učitelka                                            Asistent pedagoga

0. přípravný stupeň         Mgr. Monika Zádrapová                         Adamčíková Kateřina, Šefránková Milena

I. speciální                       Mgr. Lenhartová Věra                           Horová Petra                      
                                        Bc. Ludmila Paláčková

II. speciální                     Mgr. Lucie Zdvihalová                            Bc. Školotíková Jana, Mgr. Ivánková Elena

III. speciální                   Mgr. Marková Lenzová Zdenka              Zientková Lenka
                                        Bc. Hartoš Josef
 
IV. speciální                   Mgr. Slívová Dagmar                              Steffková Eliška
                                        Bc. Buroňová Jarmila

V.  speciální                   Mgr. Radmila Kubínová                          Kristýna Kludka
                                        Bc. Kunštárová Anita

VI.   speciální                 Mgr. Brusová Petra                                 Vítková Eva

VII.A  rehabilitační            Mgr. Krausová Hana                             Pavlíková Adriana
                               
VIIB. rehabilitační            Mgr. Janků Eva                                      Bc. Ferfecká Lucie

VIII. rehabilitační               Mgr. Rychlá Pavla                                 Bartová Lada, Mgr. Morav Emil

IX.  speciální                    Mgr. Aneta Gluchmanová                       Stanovská Jan
                      
IX.B rehabilitační             Mgr. Zdvihalová Lucie,          vyučující Mgr. Petra Poláčková

X. A speciální                  Mgr. David Křivák                                     Lucie Olahová, Švábková Pavlína


            
Ostatní vyučující           Mgr. Josef Hartoš, Mgr. Petra  Poláčková, Mgr. Michálková Danuše, Bc. Libor Lapka

Družina  
                        
Vedoucí vychovatelka: Jana Chrubasíková
1. oddělení: Jana Chrubasíková
2. oddělení: Porubková Jiřina
3. oddělení: Hartošová Kristýna
4. oddělení: Šefránková Milena
5. oddělení: Kuříková Eva
 asistent pedagoga: Bc. Josef Hartoš 


Internát

Vedoucí vychovatel        Bc. Libor Lapka
1. skupina                         Iveta Herzogová
2. skupina                         Bc.  Marcela Růžičková
3. skupina                         Riemerová Gabriela
4. skupina                         Bc.Petr Mohyla
5. skupina                         Jiřina Maková

Pomocná vychovatelka internátu: Aneta Blinková, 
Asistent pedagoga: Mgr. Ivánková Elena.

Výchovný poradce: Mgr. Dagmara Slívová
Metodik prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže: Mgr. Petra Brusová

Konzultační hodiny: Pondělí  7,00 - 7,50 h
                                Pátek:  12,00 - 13,00 h