Třídy a učitelé

Třída                            Třídní učitelka                                            Asistent pedagoga

I. speciální                     Mgr. Lucie Zdvihalová                                   Mgr. Aneta Gluchmanová
II. speciiální                   Mgr. Jiřina Pandulárisová                            Bc. Anita Kunštárová, Lenka Zientková
III. rehabilitační              Mgr. Monika Zádrapová                              Jana Maděrová, Milena Šefránková,                                                                                                                                 Kateřina Adamčíková         
IV. speciální                   Mgr. Petra Brusová                                     Eva Vítková, Eva Kuříková
V.  speciální                   Mgr. Radmila Kubínová                               Kristýna Hartošová, Lucie Ferfecká
VI.   speciální                 Mgr. Dagmar Slívová                                  Bc. Jarmila Buroňová, Eliška Steffková
VII.  rehabilitační            Mgr. Pavla Rychlá                                        Linda Vavrečková, Jan Stanovský                               
VIII. rehabilitační             Mgr. Hana Krausová                                  Jiřina Porubková, Adriana Pavlíková
IX.A  speciální                 PaeDr. Milena Patočková                           Lucie Nytrová                        
IX.B rehabilitační             Mge. Zdvihalová Lucie. vyučující Mgr. Petra Poláčková
X. A speciální                  Mgr. David Křivák                                       Lucie Olahová
X.B  rehabilitační             Mgr. Dagmar Slívová - vyučující  Mgr. Petra Poláčková
 přípravný ročník                Mgr. Věra Lenhartová,                               Bc. Ludmila Paláčková, Kateřina Gaidečková
            
Ostatní vyučující           Mgr. Josef Hartoš, Mgr. Petra  Poláčková, Bc. Libor Lapka
Družina                          Jana Chrubasíková, Bc. Ludmila Paláčková, Kristýna Hartošová
                                       asistent pedagoga: Josef Hartoš ml.


Internát

Vedoucí vychovatel        Bc. Libor Lapka
1. skupina                         Iveta Herzogová
2. skupina                         Bc.  Marcela Růžičková
3. skupina                         Riemerová Gabriela
4. skupina                         Bc.Petr Mohyla
5. skupina                         Jiřina Maková

Pomocná vychovatelka internátu: Aneta Blinková, 
Asistent pedagoga: Josef Hartoš ml.

Výchovný poradce: Mgr. Dagmara Slívová
Metodik prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže: Mgr. Petra Brusová

Konzultační hodiny: Pondělí  7,00 - 7,50 h
                                Pátek:  12,00 - 13,00 h