Služby

Naše škola poskytuje tyto služby:

  • přípravu pro vstup do školy (od 5-ti let dítěte) 
  • alternativní formy výuky pro děti s mentálním postižením, autismem, kombinací vad 
  • možnost ubytování na internátě 
  • celodenní stravu poskytovanou školní kuchyní 
  • péči o dítě ve školní družině 
  • logopedickou péči 
  • canisterapii, terapii loutkou, muzikoterapii, rehabilitační cvičení - plavání, ergoterapii, keramika, výtvarná výchova, taneční kroužek 
  • činnosti v zájmových útvarech 
  • pestrou školní i mimoškolní činnost