Projekty

eTwininng

Let's Sing and Dance Together on the World Autism Awareness Day

Rozloženie odpadov v prírode

How do we celebrate Christmas and Christmas cards

ICT KDG TreasuryUčíme se žít 2019
S dotací města Ostravy podporujeme u dětí rozvoj logického myšlení, matematickou a čtenářskou dovednost.

Učíme se žít 2018
S dotací města Ostravy podporujeme u dětí rozvoj matematické a čtenářské a přírodovědné dovednosti.

Učíme se žít 2017
S dotací města Ostravy podporujeme u dětí rozvoj přírodovědné, matematické a čtenářské dovednosti.


Učíme se žít
S dotací města Ostravy se budeme v roce 2016 věnovat rozšiřování matematické, čtenářské a přírodovědecké gramotnosti.

Pracujeme s nářadím
CZ 1.07/1.1.00/57.0606
  

 "Tvoříme s písmenky"
CZ.1.07/1.1.00/56.0777

 PROJEKT RESTART


Ve školním roce 2014/2015 jsme se stali partnery projektu RESTART

Název projektu RESTART
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0004

V rámci tohoto projektu jsme pořídili 9 tabletů. Ukázka využití tabletů ve výuce u žáků 10. ročníku v předmětu Věcné učení. Jeden den jsme jeli na výlet do Olomouce a následně o tom žáci zpracovali interaktivní knihu.


Učíme se žít II.

Je pokračování projektu na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost. Tuto dotaci jsme získali 
od Statutárního města Ostravy                          
         

Za podpory statutárního města OstravyNebezpečí okolního světa

Tak se jmenuje projekt, který nás bude provázet tímto školním rokem. Na tento projekt jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje.
Během školního roku se uskuteční 4 projektové dny. Během těchto dní se žáci seznámí s nástrahami jaké na ně čekají (alkohol, kouření a další) na tyto dny bude navazovat učivo, které se bude prolínat veškerými předměty.


Moderní výuka nezávisle na typu postižení II


Cílem projektu je zkvalitnění a inovace výuky žáků základní školy žadatele, která je školou specializující se na vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, včetně žáků s uvedeným postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením.

Zkvalitnění a inovace výuky projektu má pomoci splnění primárního cíle školy, a to zajistit rovné příležitosti ve vzdělávání žáků s výše uvedeným postižením a připravit je co nejlépe pro život ve společnosti, s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem a schopnostem.
Aktivity:

Interaktivní výuka: 

  • využití dotykových monitorů
  • ozvučení interaktivních tabulí
  • práce na interaktivních stolech
  • rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, canisterapie)
  • vzdělávání pedagogických pracovníků

Dotace
od Statutárního města Ostravy

na projekt: "Učíme se žít"

Projekt je zaměřený na podporu finanční a čtenářské gramotnosti. Ze získané částky 20 000.- byly nakoupené pomůcky pro obě aktivity a drobné odměny na projektové dny.


Cílem je umožnit žákům dle jejich schopností porozumět psanému textu, zabývat se jím, přemýšlet o něm a používat ho k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti.

Za podpory statutárního města Ostravy