Aktuality‎ > ‎

Uzavření škol od 2.11.2020

přidáno: 30. 10. 2020 11:50, autor: Petra Poláčková   [ aktualizováno 3. 11. 2020 6:25 ]
Z důvodu nařízení vlády jsou od pondělí 2.11. 2020 do odvolání uzavřené speciální školy a internát. Žáci přecházejí na distanční výuku, která je ze zákona povinná. V případě nemoci žáka je nutné jej omlouvat. 
Škola nebude dávat potvrzení 

Pracovní listy k výuce v oddílu "Výuka v době přerušení provozu školy"
O termínech online výuky vás budou informovat třídní učitelé.


Formuláře na žádost o vyplacení ošetřovného kvůli uzavřeným školám nyní zájemci najdou na webové stránce České správy sociálního zabezpečení ZDE.

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Comments