Napsali o nás

Moravskoslezský deník - tablo prvňáčků - 17.1.2018


V novém školním roce čeká díky NADACI AGEL na handicapované děti muzikoterapie se speciálními bubínky.

Ostrava, 21. srpna 2015: 

Handicapované děti z Ostravska si budou moci v novém školním roce užívat muzikoterapii ve speciální smyslové místnosti. Místnost zvanou Snoezelen provozuje Základní škola Těšínská v Ostravě a slouží handicapovaným dětem k senzorické stimulaci, rozvoji představivosti, relaxaci, prožití osobní zkušenosti i rozvoji komunikace. Díky příspěvku NADACE AGEL ve výši 20 tisíc korun budou v novém školním roce součástí Snoezelen také speciální bubínky, které poslouží při terapii hudbou i k rozvíjení jemné motoriky dětí. 

Metoda Snoezelen pochází z Holandska a její podstatou je vytvoření multisenzorického prostředí s cílem aktivizovat a stimulovat – ve speciálně upravených prostorech, jako je například i místnost v ZŠ Těšínská. „Jsme rádi, že můžeme tento projekt podporovat. Pro těžce postižené děti je místnost Snoezelen mimořádně stimulující a zaznamenávají díky ní významné pokroky, což je pro nás velkou odměnou i radostí,“ říká výkonná ředitelka NADACE AGEL Mgr. Denisa Rísová.

Vybavení místnosti je obecně vysoce různorodé a v mnohém jedinečné. „Pro rozvoj zrakových vjemů je k dispozici například doteková koule, pro stimulaci sluchového vnímání mohou učitelé pracovat s reprodukovanou hudbou nebo netradičními hudebními nástroji,“ popisuje zástupkyně ředitele Základní školy Těšínská Mgr. Petra Poláčková s tím, že společným jmenovatelem veškerého vybavení je schopnost vykouzlit příjemnou, uklidňující atmosféru, která je zcela odlišná od běžného školního prostředí. Tomu napomáhá mimo jiné i vzhled místnosti. Díky vzhledu místnost uklidňuje, uvolňuje, odstraňuje strach a vyvolává pocity jistoty, na druhou stranu ale díky vybavení současně i aktivuje a probouzí zájem, což je ideální kombinace.

 

Vítání prvňáčků


Základní škola na Těšínské ulici 96 ve Slezské Ostravě poskytuje základy vzdělání pro mentálně postižené žáky. Náměstek primátora Martin Štěpánek si v doprovodu ředitelky Jiřiny Pandularisové a její zástupkyně Hany Lidvinové prohlédl učebny a zařízení školy včetně Speciálního pedagogického centra, které poskytuje komplexní diagnostiku a poradenské služby ambulantně i v terénu. Za rok centrem projde na 800 dětí. Škola s kapacitou 64 žáků poskytuje také internátní ubytování, jednu třídu má na odloučeném pracovišti v muglinovském Čtyřlístku. Činnost je pestrá, pracují zde zájmové kroužky, děti s pedagogy jezdí na výlety a ozdravné pobyty u nás i v zahraničí. 

http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/do-ostravskych-zakladnich-skol-nastoupilo-pres-3-tisice-prvnacku


Rádi recitujeme


ZŠ Těšínská, Ostrava vyhlásila městské kolo soutěže pod názvem „Rádi recitujeme“ pro žáky základní školy speciální a základní školy praktické. Soutěž proběhla 20.3. 2013, celkem se zúčastnilo 40 soutěžících ze sedmi škol. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

Více zde: http://www.specskolynadeje.cz/products/radi-recitujeme1/
http://www.specskolynadeje.cz/products/radi-recitujeme1/