Kronika‎ > ‎

Naučím se říkat "NE"

přidáno: 19. 9. 2014 14:32, autor: Petra Poláčková   [ aktualizováno 22. 3. 2015 10:42 ]

Již počátkem měsíce září jsme započali náš celoroční projekt zaměřený na prevenci rizikového chování, který bude po celý tento školní rok probíhat za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

První ze čtyř plánovaných projektových dnů s názvem „ Naučím se říkat ne“ se uskutečnil 11. 9. 2014 a byl zaměřen na prevenci zneužívání návykových látek a také na potřebu obezřetnosti při setkávání s neznámými lidmi.

Děti byly rozděleny do skupin podle věku a rozumových schopností a pro každou skupinu byly připraveny úkoly dle jejich možností. Pro zatraktivnění práce byla na některé úkoly využita interaktivní tabule a interaktivní stůl.

Nejmenší děti a děti z rehabilitačních tříd poznávaly vhodné a nevhodné nápoje pro děti, rozlišovaly léky a pamlsky pro děti, rozdělovaly předměty, které jsou vhodné na hraní a nebezpečné předměty, které nepatří dětem do rukou.

Větší děti plnily náročnější obdobně zaměřené úkoly a vyslechli si pohádku o studánce, ve které se utvořil alkohol a co se dělo, když jej zvířátka vypila. Povídaly si co se děje, když někdo vypije alkohol, o různých profesích (zedník, řidič, lékař), co je náplní jejich práce a co by se mohlo stát, kdyby při práci tito lidé byli opilí. Na závěr děti zhlédly scénku v podání pana učitele Křiváka a paní Lucie Olahové, ve které cizí člověk nabízel osamocenému děvčátku bonbóny. Následovala diskuze, ve které si děti pod vedením pedagogů povídaly o příběhu, který viděly, co bylo správně, co bylo špatně, jak se zachovat pokud je někdo cizí osloví, pokud se ztratí apod.

Nejstarší děti si mnohem podrobněji povídaly o vhodných nápojích, o škodlivosti alkoholu a také o cigaretách a jiných drogách.  Pomocí kalkulačky na www stránkách „Nekuřátka“ si mohly spočítat, kolik peněz kuřák za cigarety utratí a zjišťovaly, co by si za tuto peněžní částku mohly koupit.  Seznámily se také s negativní mi jevy návykových látek na zdraví člověka. Vyzkoušely si jak se bránit pokud jim někdo návykové látky nabízí a pomocí scénky viděly, jaké následky může mít přílišná důvěřivost k cizím lidem.

Na tento projektový den navazuje práce ve třídách a učitelé s žáky toto téma dále rozvíjejí dle MPP.

Naučím se říkat NE


Comments