Kronika‎ > ‎

7. ročník městského kola soutěže „Rádi recitujeme 2014“

přidáno: 29. 4. 2014 10:53, autor: Petra Poláčková


 

V pátek 4. dubna 2014 se na základní škole Těšínská 98 uskutečnil již 7. ročník soutěže v recitaci pro žáky praktických a speciálních škol pod názvem „Rádi recitujeme“.

Jako každý rok i letos se soutěž setkala s hojnou účastí žáků ze škol ZŠ Těšínská, ZŠ Na Vizině, ZŠ Gebauerova, ZŠ Železárenská, kteří soutěžili v 6 kategoriích. Tradiční účastník ZŠ Čkalovova se omlouvala pro odjezd většiny žáků do školy v přírodě. Soutěžící ze základních škol speciálních byli rozděleni do kategorií podle ročníků, které ve škole navštěvují 1. - 3. ročník, 4. – 6. ročník a 7. - 10. ročník.  Účastníci ze základních škol praktických soutěžili rovněž ve třech kategoriích 1. - 3. ročník, 4. – 6. ročník a 7. - 9. ročník. Celkem se soutěže zúčastnilo 27 dětí z toho 12 dětí ze speciálních škol a 15 dětí ze škol praktických.

Soutěž probíhala v tělocvičně školy, která byla pro účely soutěže slavnostně uspořádána a vyzdobena. Před samotným vystoupením recitátorů byla vylosována porota, do které zasedli zástupci tří škol. Nejprve soutěžili žáci speciálních škol a poté žáci škol praktických.   Všichni recitátoři se své role zhostili na jedničku a porota měla velmi těžkou úlohu. 

Po skončení soutěže byla vyhlášena přestávka, v jejímž průběhu se všichni soutěží měli možnost občerstvit kávou, čajem a domácím moučníkem. Mohli si také prohlédnout sbírku pohádkových knih, které zapůjčila škole pro tuto příležitost paní Ludmila Paláčková. Porota zatím měla čas splnit svůj nelehký úkol a vybrat nejlepší soutěžící ve všech kategoriích.

Po přestávce již všichni netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. V kategorii nejmladších soutěžících ze speciálních škol soutěžil pouze jeden soutěžící Zdeněk Dokoupil, který se stal také vítězem (ostatní přihlášení soutěžící se pro nemoc omluvili). V kategorii 4. - 6. třída se na prvním místě umístil Patrik Baláž, druhý skončil Daniel Bubenčík a třetí Barbora Šuléřová.  V nejstarší kategorii zvítězil Jan Dvorský, druhé místo obsadila Marie Laciová a třetí místo patřilo Janovi Laštovkovi.

Mezi soutěžícími z praktických škol byli v nejmladší kategorii oceněni za první místo René Žiga, za druhé místo Tomáš Michalčák a za třetí místo dvojice Aneta Zbořilová a Jan Kmec. Vítězem střední kategorie se stal Kamil Suchý, na druhém místě jej následovala dvojice Sandra Zbořilová a Daniel Suchý a na třetím místě se umístil Lukáš Polhoš. Mezi nejstarším i žáky praktických škol obsadil první místo Miroslav Tokár, Lukáš Chlumecký získal druhé místo a na třetím místě skončil Jan Kaleja.

Všichni soutěžící byli odměněni diplomem a sladkou odměnou, vítězové všech kategorií, kteří se umístili na 1. -3. místě získali balíček s knihou a dalšími věcnými odměnami.

Závěrečné slovo patřilo panu řediteli ZŠ Těšínská Mgr. Josefu Hartošovi, který všem soutěžícím poděkoval za jejich výkony, poděkoval pedagogům a rodičům za to, že dětem pomohli s přípravou na soutěž a v neposlední řadě poděkoval Magistrátu města Ostravy za finanční podporu soutěže.  Vyjádřil také naději, že se za rok znovu všichni setkáme na 8. ročníku soutěže Rádi recitujeme.

                                                                                                                    Mgr. Petra Brusová

Comments