Návštěva ZOO Ostrava

přidáno: 27. 5. 2017 23:26, autor: Petra Poláčková

Návštěva knihovny

přidáno: 27. 5. 2017 23:17, autor: Petra Poláčková

V rámci čtenářského kroužku žáci navštívili Městskou knihovnu

Výtvarné tvoření 2017

přidáno: 27. 5. 2017 23:12, autor: Petra Poláčková

Dne 10.5.2017 se uskutečnilo v prostorách dřevařské dílny naší školy výtvarné tvoření. Téma „Rozkvetlá louka“ se odvíjelo od stávajícího ročního období. Jednotlivé třídy si předem vyrobily vše, co mohou na takové jarní louce vidět (kytičky, motýly, brouky, zvířátka…). Na velký formát papíru pak děti tyto výrobky s pomocí učitelů asistentů lepily dle své fantazie. Také mohly louku různě domalovat temperami, křídami nebo tuží a dotvořit tak obrázek podle svého uvážení.                            Jiřina Porubková

Slet čarodějnic 2017

přidáno: 27. 5. 2017 22:47, autor: Petra Poláčková

Dne 27.4.2017 poskytla naše škola své prostory vzácným hostům. Slétly se sem čarodějnice z širokého okolí. Vzhledem k nepříznivému počasí se akce musela konat v tělocvičně. Děti skládaly zkoušku z čarodějnických dovedností (let na koštěti, vaření lektvarů, nebojácnosti a zručnosti). Všem se dařilo. Slavnostním pasováním byly nakonec všechny děti přijaty do řad ježibabek a ježidědků. Obdržely pasovací listinu a sladkou odměnu. Na své si přišli i rodiče, kteří taktéž prokázali svou čarodějnickou dovednost. Celý program byl provázen slovem a propojen tancem a hudbou. Pro všechny bylo připraveno pohoštění. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. 

                                                                                                                        Jiřina Porubková

Městké kolo v puzliádě

přidáno: 27. 5. 2017 22:44, autor: Petra Poláčková   [ aktualizováno 27. 5. 2017 23:02 ]

18.5.2017 se uskutečnil další ročník městského kola ve skládání puzzle. Účast i tento rok byla velmi hojná.

Zápis do školy

přidáno: 27. 5. 2017 22:39, autor: Petra Poláčková

V pátek 28.4.2017 proběhl zápis do školy. Zájemci také měli možnost si prohlídnout školu a internát.

Školní a městské kolo v recitaci

přidáno: 27. 5. 2017 22:35, autor: Petra Poláčková   [ aktualizováno 27. 5. 2017 22:55 ]

Oblastní divadelní přehlídka

přidáno: 26. 3. 2017 4:16, autor: Petra Poláčková

V pátek 24.3.2017 se žáci divadelního kroužku Těšíňáčci představili na oblastní divadelní přehlídce v SVČ Korunka.

Svět jinýma očima

přidáno: 26. 3. 2017 4:06, autor: Petra Poláčková

Odkaz na fotogalerii:
Svět_jinýma_očima_2017

Projektový den " Probouzení zahrady "

přidáno: 26. 3. 2017 2:58, autor: Petra Poláčková

1-10 of 166