Škola v přírodě Brans 2017

přidáno: 29. 6. 2017 11:20, autor: Petra Poláčková

Školní výlet VII. třídy

přidáno: 29. 6. 2017 10:50, autor: Petra Poláčková

Ve čtvrtek 22.6.2017 jsme celá třída společně vyrazili na výlet do Olomouce. V Ostravě jsme na hlavním nádraží nastoupili do vlaku Regiojet. Cesta byla velmi příjemná, všichni jsme dostali malé občerstvení. Po hodině jízdy jsme dorazili do cíle, nasedli na tramvaj a jeli do historického centra města. Obešli jsme náměstí, posvačili a v místní cukrárně jsme si dali dobrou zmrzlinu. Naše cesta pokračovala Bezručovými sady směrem ke katedrále Sv. Václava. Velmi ochotně se nás ujal místní průvodce a provedl všechny touto památkou. Dále jsme pokračovali k přístavišti, kde jsme se nalodili na loď. Pluli jsme po řece Moravě, děti si vyzkoušely kormidlovat loď a dověděly se od plavčíka pár informací o historii města. Po plavbě všem dětem vyhládlo, proto jsme si zašli na oběd do Hanácké restaurace. Zpět jsme se vrátili k večeru unaveni, ale všichni spokojeni. Počasí nám přálo, výlet se nám vydařil a všem se líbil.

                                                                                                                            Jiřina Porubková

Školní výlet 2017 VII. třída

Vítání léta 2017

přidáno: 29. 6. 2017 10:15, autor: Petra Poláčková

Celý školní rok nás v projektech provázelo téma " Život brouka", který vyvrcholil v pátek 23.3.2017. V tento den děti předvedly s pedagogy vystoupení s tématikou brouků, berušek a dalšími tvory. Poté jsme se slavnostně rozloučili s odcházejícími žáky a přivítali budoucí prvňáčky.

Návštěva ZOO Ostrava

přidáno: 27. 5. 2017 23:26, autor: Petra Poláčková

Návštěva knihovny

přidáno: 27. 5. 2017 23:17, autor: Petra Poláčková

V rámci čtenářského kroužku žáci navštívili Městskou knihovnu

Výtvarné tvoření 2017

přidáno: 27. 5. 2017 23:12, autor: Petra Poláčková

Dne 10.5.2017 se uskutečnilo v prostorách dřevařské dílny naší školy výtvarné tvoření. Téma „Rozkvetlá louka“ se odvíjelo od stávajícího ročního období. Jednotlivé třídy si předem vyrobily vše, co mohou na takové jarní louce vidět (kytičky, motýly, brouky, zvířátka…). Na velký formát papíru pak děti tyto výrobky s pomocí učitelů asistentů lepily dle své fantazie. Také mohly louku různě domalovat temperami, křídami nebo tuží a dotvořit tak obrázek podle svého uvážení.                            Jiřina Porubková

Slet čarodějnic 2017

přidáno: 27. 5. 2017 22:47, autor: Petra Poláčková

Dne 27.4.2017 poskytla naše škola své prostory vzácným hostům. Slétly se sem čarodějnice z širokého okolí. Vzhledem k nepříznivému počasí se akce musela konat v tělocvičně. Děti skládaly zkoušku z čarodějnických dovedností (let na koštěti, vaření lektvarů, nebojácnosti a zručnosti). Všem se dařilo. Slavnostním pasováním byly nakonec všechny děti přijaty do řad ježibabek a ježidědků. Obdržely pasovací listinu a sladkou odměnu. Na své si přišli i rodiče, kteří taktéž prokázali svou čarodějnickou dovednost. Celý program byl provázen slovem a propojen tancem a hudbou. Pro všechny bylo připraveno pohoštění. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. 

                                                                                                                        Jiřina Porubková

Městké kolo v puzliádě

přidáno: 27. 5. 2017 22:44, autor: Petra Poláčková   [ aktualizováno 27. 5. 2017 23:02 ]

18.5.2017 se uskutečnil další ročník městského kola ve skládání puzzle. Účast i tento rok byla velmi hojná.

Zápis do školy

přidáno: 27. 5. 2017 22:39, autor: Petra Poláčková

V pátek 28.4.2017 proběhl zápis do školy. Zájemci také měli možnost si prohlídnout školu a internát.

Školní a městské kolo v recitaci

přidáno: 27. 5. 2017 22:35, autor: Petra Poláčková   [ aktualizováno 27. 5. 2017 22:55 ]

1-10 of 169