Internát

Součástí Základní školy speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace je internát. Školní vzdělávací program internátu navazuje na školní vzdělávací program školy a především ho prakticky rozšiřuje. Cílem je systematický rozvoj schopností a dovedností, sebeobsluha, příprava na vyučování, stimulace, rehabilitace a smysluplné trávení volného času.

Ubytování na internátě a výchovně vzdělávací činnost je určena žákům ZŠ Těšínské. Dle individuální domluvy je možné umístit na internátě i děti s mentálním postižením z jiných školských zařízení.

Děti nastupují na internát v pondělí po skončení vyučování a odcházejí v pátek ráno před začátkem vyučování.

V současné době má internát 5 výchovných skupin a pracují v něm 5 vychovatelek a 1 vedoucí vychovatel.

Zájmová činnost je rozdělena na pravidelnou, příležitostnou a volnou. Internát nabízí kroužky vaření, ručních prací a taneční ve spolupráci s ostravskou konzervatoří (veřejná vystoupení).

Každý měsíc internát pořádá tematické akce (Vánoce, Velikonoce…) a oslavu narozenin dětí.

V rámci projektu z Evropské unie probíhá na internátě každý týden canisterapie, ergoterapie, rehabilitace, plavání a děti pracují na interaktivní tabuli.

Režimu internátu slouží celá budova školy, tj. tělocvična, třídy, kuchyňka, dřevařská a keramická dílna, herny i okolí pro možnost vycházek.

Internát je vybaven rehabilitačními i kompenzačními pomůckami. Komunikačním systémem VOKS a pravidelný režim velmi vyhovuje dětem s poruchou autistického spektra.

Děti jsou ubytovány v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích vybavených nábytkem a polohovacími zdravotními postelemi.

Stravování probíhá 6x denně ve školní jídelně a po celý den je zajištěn pitný režim. 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 596538035 a nebo 730806659